fbpx

Zobacz analitykę

Zobacz, co dzieje się z Twoją siecią Wi-Fi w czasie rzeczywistym lub przejrzyj szczegółowe raporty z wizyt i dane klientów.

Pulpit nawigacyjny domyślnie zapewnia szybki przegląd ostatnich 30 dni.

1. Kliknij Dashboard/Dashboard w lewym menu na portalu

2. Zobaczysz wyświetlenie całkowitej liczby logowań, metody logowania oraz nowych/powracających użytkowników.

5. Przeglądanie Analytics
Strona kontaktowa zawiera dodatkowe informacje o poszczególnych gościach, takie jak urządzenie, czas sesji i używane dane.

1.Kliknij Łączność/Contacts w lewym menu na Portalu

2. Wyświetla szczegółowe sortowanie gości Wi-Fi, w tym liczbę wizyt, czas sesji oraz przesyłanie/pobieranie danych.

3. W prawym rogu przycisk Eksportuj pozwala wyeksportować dane do CSV lub PDF

5. Przeglądanie Analytics

Strona Raporty zapewnia graficzną prezentację autoryzacji i połączeń według typu dziennie (na przykład Facebook, e-mail, Instagram itp.).

1. Kliknij Raporty/Reports w lewym menu portalu.

2. Wybierz przeglądanie analiz według różnych parametrów, wszystkie wykresy mają możliwość eksportu danych do CSV lub PDF

5. Przeglądanie Analytics

Strona z kanałami aktualności pozwala zobaczyć loginy gości na osi czasu.

1. Kliknij Oś czasu/Timeline w lewym menu portalu.

2. Zobaczysz aktualną oś czasu logowania. Kliknięcie przycisku „Społeczny profil użytkownika” powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o użytkowniku.

5. Przeglądanie Analytics

Teraz, gdy widzisz, kto loguje się do Twojego Wi-Fi i jak często, możesz prowadzić skuteczniejsze kampanie marketingowe! Gotowy do skonfigurowania automatycznych wiadomości, które naprawdę pomogą zachęcić klientów jednorazowych do przekształcenia się w stałych klientów?