fbpx

Jak dodać widżet Facebooka

W tym przewodniku pokażemy, jak dodać widżety Facebooka do procesu połączenia Wi-Fi. Widgety można umieszczać na stronie, która otworzy się, gdy klient połączy się z Internetem, po rejestracji.

  1. Możesz łatwo dodać stronę Lubię to na Facebooku, korzystając z wbudowanej integracji:

a) Kliknij kartę Panel sterowania w lewym menu portalu.

b) Kliknij przycisk Edytuj nad oknem podglądu kampanii.

c) Kliknij kartę Dziękuję, kliknij przycisk Lubię to i wprowadź link do strony Twojej firmy na Facebooku.

d) Kliknij przycisk Zapisz kampanię.

7.1. Jak dodać widżet Facebooka do strony z Podziękowaniem/Thankyou page

2. Jak dodać widżet pokazujący obrazy ze strony na Facebooku:

a) Otwórz stronę w osobnej karcie przeglądarki: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin?locale=en_US

b) Na stronie, która się otworzy, w polu Facebook Page URL strony na Facebooku wprowadź link do swojej strony biznesowej na Facebooku i kliknij przycisk poniżej – Get Code

c) W oknie, które się otworzy, wybierz zakładkę IFrame i skopiuj otrzymany kod

d) Zaloguj się do swojego konta na portalu https://portal.surgesocial.com/ , przejdź do zakładki Panel sterowania w lewym menu portalu.

e) Kliknij przycisk „Edytuj” nad oknem podglądu kampanii.

f) Kliknij zakładkę Dziękuję, wybierz zakładkę HTML, kliknij przycisk HTML w edytorze – pojawi się okno wprowadzania kodu.

i) Wprowadź skopiowany kod wtyczki do okna i ponownie kliknij przycisk HTML

j) Kliknij przycisk Zapisz kampanię.