fbpx

Utwórz wiele kampanii reklamowych

Na początek wyjaśnijmy, dlaczego możesz potrzebować wielu kampanii reklamowych lub do czego możesz ich użyć.

1. Masz różne oferty dla klientów o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia, pory roku.

2. Chcesz wysyłać różne maile do klientów, którzy odwiedzają Cię o różnych porach dnia lub w dni tygodnia.

3. Od czasu do czasu masz wydarzenia i chciałbyś zbierać informacje o klientach, którzy w nich uczestniczą, a także prowadzić dla nich osobną listę mailingową.

Na przykład:

Zakład jest kawiarnią-barem, która w ciągu dnia działa jako zwykła kawiarnia, a wieczorem organizuje przyjęcia. Publiczność, która odwiedza instytucję o różnych porach dnia, może być różna.

Stworzenie osobnej kampanii na dzień i osobnej kampanii na wieczór pomoże oddzielić te bazy klientów i skonfigurować różne automatyczne wysyłki. Porozmawiajmy o nowościach w menu lunchów biznesowych dla gości dziennych i przypomnieniu o imprezach w każdy piątek dla gości nocnych.

Utwórz dodatkowe kampanie

Aby mieć kilka dodatkowych kampanii w menu ustawień, musisz skontaktować się z obsługą klienta pod adresem e-mail support@surgesocial.com i wskazać dokładnie, ile kampanii potrzebujesz. Pamiętaj, aby w liście podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę swojej firmy.

Lub w komunikatorach pod numerem telefonu:

+(48)881024857

Edycja strony połączenia

W ciągu dnia dodasz wymaganą liczbę kampanii. Możesz je zobaczyć w menu Ustawienia /Settings, na karcie Przypisanie kampanii /Campaign Assignment. Zobaczysz pole o nazwie Kampania domyślna/Default Campaign z polem strzałki, w którym możesz wybrać nowo utworzone kampanie, klikając strzałkę.

6. Ustalanie harmonogramu kampanii reklamowych

Wybrana kampania będzie na razie kampanią domyślną. Teraz możesz ją edytować i wszystkie kolejne po kolei. Wybrana kampania zostanie również wyświetlona w momencie połączenia z Wi-Fi.

Konfigurowanie harmonogramu kampanii

Po wyedytowaniu stron połączeń możesz ustawić harmonogram, dla którego będą one działać w Twojej instytucji.

1. Wróć do menu „Ustawienia”, zakładka „Przypisanie kampanii”.

2. Kliknij przycisk „Zaplanuj dodatkowe kampanie”.

3. Wybierz sposób planowania kampanii.

Możesz dostosować ich harmonogram według dni tygodnia /Day of week, przedziałów czasowych w ciągu dnia /Daily lub ustawić je na dowolny przedział czasowy w kalendarzu /Interval

6. Ustalanie harmonogramu kampanii reklamowych

4. Wybierz sposób planowania kampanii.

Zaplanuj według dnia tygodnia:

a) wybierz odpowiedni przycisk Dzień tygodnia /Day of week , wybierz kampanię, którą chcesz pokazać np. w sobotę i niedzielę, sprawdź kolumny z Nd i Sob, ustaw nad kalendarzem datę do której ten harmonogram będzie zaplanowany i kliknij Zaplanuj /Schaduel.

b) następnie zrób to samo w inne dni tygodnia

Możesz ustawić własną kampanię na każdy dzień tygodnia lub tylko jedną na dni powszednie i jedną na weekendy.

6. Ustalanie harmonogramu kampanii reklamowych

Planowanie według pory dnia

a) wybierz odpowiedni przycisk Dzienny /Daily , wybierz kampanię, którą chcesz pokazać np. rano od 6.00 do 12.00 (jest to 6.00 do 12.00) ustaw datę nad kalendarzem do której ten harmonogram będzie zaplanowany i kliknij Zaplanuj /Schaduel.

b) następnie zrób to samo dla innych okresów.

Od 12:00 do 17:00 jest od 12:00 do 17:00

17.00 do następnego ranka – 17.00 do 6.00

Aby nie pomylić się z nieznanymi nam AM i PM, możesz dowiedzieć się więcej o tym formacie czasu tutaj:

wikipedia

6. Ustalanie harmonogramu kampanii reklamowych

Planowanie interwałowe

a) wybierz odpowiedni przycisk Interwał, wybierz kampanię, którą chcesz uruchomić, określony okres, ustaw okres, datę i godzinę rozpoczęcia, datę i godzinę zakończenia i kliknij Zaplanuj /Schaduel.

b) następnie zrób to samo dla innych okresów.

Jeśli chcesz opuścić kampanię główną na inny okres, możesz pozostawić ją w domyślnym menu, harmonogram ustawiony w harmonogramie zmieni go o określonej godzinie, a kampania główna powróci na koniec.

Łączenie automatyzacji z określonymi kampaniami

Teraz możesz połączyć określone automatyzacje ze swoimi kampaniami reklamowymi.

Przejdź do menu Automatyzacje /Automations, wybierz istniejącą i kliknij edytuj lub utwórz nową.

W oknie, które się otworzy, w sekcji Kampania /Campaign wybierz kampanię, z którą chcesz powiązać automatyzację.

Jeśli chcesz, aby niektóre automatyzacje działały we wszystkich lub kilku kampaniach, wybierz niektóre lub wszystkie.